БЪРЗО QR СКАНИРАНЕ
БЪРЗО QR СКАНИРАНЕ Безконтактно цифрово меню

Хиляди ресторанти използват QuickQR
за да превърнат идеите им в реалност.

Присъедини се сега
Какво правим?

Иновативни решения за създаване на самостоятелно дизайн QR цифрово меню

Можете да създадете свое собствено меню с QR-код за самопроектиране. Също така множество QR шаблони го правят по-добър.

Отзиви

План за членство

Silver Plan

299.00 ₹/ Месечно
2,999.00 ₹/ Годишно
Характеристики на Silver Plan
  • 5 Категории на менюто
  • 5 Елементи от менюто за категория
  • 200 Сканиране на месец
  • Позволете на ресторантите да приемат поръчки
Присъедини се сега

Platinum Plan

2,999.00 ₹/ Месечно
29,999.00 ₹/ Годишно
Характеристики на Platinum Plan
  • Неограничен Категории на менюто
  • Неограничен Елементи от менюто за категория
  • 19999 Сканиране на месец
  • Позволете на ресторантите да приемат поръчки
Присъедини се сега